Status etter halvspilte kvartfinaler

Halvveis i kvartfinalen leder Norge med hele 100 IMP på Italia i åpen klasse etter å ha vunnet de tre settene i dag med henholdsvis 40, 30 og 30 IMP! Mye skal gå galt om de nå ikke går videre til semifinale (bank i bordet). Men det er fortsatt 48 spill igjen, og det er viktig å være fokusert selv om man leder mye.

Damene fikk deessverre en fryktelig tung start mot Nederland. De har ikke vært i nærheten av å tape en 16-spillskamp med 70 IMP tidligere i mesterskapet. Kjedelig at det skulle komme et sånt resultat i kvartfinalen, men sånn ble det nå en gang. Heldigvis kom Norge tilbake i andre sett og hentet inn omtrent en tredel av forspranget. I dagens siste sett ble det nokså jevnt. Nederlenderne har selvsagt et godt utgangspunkt før dag to, men Norge har ikke gitt opp å hente inn forspranget. La oss håpe Norge får en god start på dag to!

Under følger resultatene etter første dag av kvartfinalene for de norske lagene.

Åpen klasse: Norge leder med 100 IMP etter 3 av 6 sett!

Dameklassen: Norge knappet innpå 9 IMP i tredje sett, og er nå 38 IMP bak Nederland

*Det er en TL-sak til behandling som kan gjøre at Norge taper 11 IMP i tredje sett. I så fall er Nederlands ledelse på 49 IMP.

Her er et morsomt spill fra tredje sett i kvartfinalen:

Over 1 grand fra Madala i nord gikk Nils inn med 2 ruter, som viser ei majorfarge (2 i major er mer konstruktivt). Syd passet i første omgang før Ulf meldte 2 spar, som viser at han har lengre hjerter enn spar og er villig til å være med til 3-trinnet om makker har hjerter. Nord sa pass, og det gjorde Nils også! Duboin i syd hylte 3 grand, og det ble sluttkontrakten. Nils spilte ut hjerter, og motspillerne fikk etter hvert fire hjerterstikk, ett ruterstikk og kløver ess. To beit i kontrakten.

Det er ikke uvanlig å havne i 3 grand på et spill som dette, men måten det skjedde på vil vi nok huske ei stund. Det svir jo litt ekstra for motparten å gå beit etter å ha blitt utsatt for en bløff. De tilkalte sågar turneringslederen etter spillet, men det er ingen grunn til at de skal komme noen vei med det. De har jo fått de riktige forklaringene, og noe mer har de ikke krav på!

Ved det andre bordet stampet Lauria og Versace i 4 hjerter. Den doblet Boye og hentet 500 inn. 12 IMP til Norge.

Resultater i kvartfinalene i Bermuda Bowl (åpen klasse)

Resultater i kvartfinalene i Venice Cup (damer)

Resultater i Transnationals, hvor Norges veteranlag deltar

Mesterskapssida

Rapport fra andre sett (oppdatert)

Norge vant andre sett av kvartfinalen både i åpen klasse og dameklassen. I åpen klasse har Norge dermed fått en solid ledelse etter en tredel av kvartfinalen. I dameklassen har Norge startet opphentinga etter det brutale førstesettet.

Åpen klasse: Norge leder med 70 IMP etter 2 av 6 sett

Dameklassen: Norge knappet innpå 23 IMP i andre sett, og er nå 47 IMP bak Nederland

Her er noen interessante spill fra kampen:

Damene fikk en flott start på andre sett da de fikk doblet delkontrakt i hus:

Bodil fikk ni stikk i 2 ruter doblet, og kunne notere 380 i riktig kolonne. Det var verdt 7 IMP da Nederland fikk samme antall stikk i udoblet delkontrakt ved det andre bordet. Var snuoperasjonen i gang?

I spill 19 kom italienerne med i meldingsforløpet etter at Boye åpnet med 2 spar (8-11 hp, 6-korts):

Litt friskt meldt av øst, som altså valgte å innlede med ei doblingt før han tok ut 4 hjerter i 5 kløver. Er han virkelig for sterk til å melde 4 kløver over 3 spar? Det kommer litt an på hva man kan forvente at makker har for si innmelding. Som jeg har vært inne på i et tidligere innlegg kan det ha mye for seg å ha nokså strenger krav til innmeldinger over sperreåpninger. I så fall er det jo lønnlig håp om at det kan være spill for utgang mot det som, posisjonen tatt i betraktning, er ei minimumshånd hos makker.I 5 kløver var det én taper i spar og én i

Ved det andre bordet åpnet Duboin med 3 spar i syd, og da gikk det pass rundt. Ikke helt unaturlig at ingen følte de hadde noe å tilføye.

I spill 24 fikk Ulf hjem 4 spar i vest etter at Madala gjorde en feil i motspillet:

 

Kløver dame ut gikk til stjeling hos Duboin. Han fortsatte med ruter til bordet, og Ulf spilte spar som gikk til esset hos Madala i nord. Nå kom den oppsiksvekkende fortsettelsen kløver 2! Madala prøvde nok å få makker til å legge i en trumf slik at han kunne få høyning på nieren. Problemet var bare at trumfen han måtte i med var kongen. Dermed kunne Ulf parkere hjertertaperen, og alt motstanderne fikk var ett stjelestikk og ess-konge i trumf. Om syd lar være å trumfe, kan spillefører fortsatt kaste hjertertaperen, og resultatet blir det samme.

Det er forståelig at Madala ønsket trumfhøyning, men han kunne vel kostet på seg å spille kløver 10? Det bør også indikere interesse for at makker skal slenge i en unytting trumf, men unngår samtidig at blindemanns kløver gir ett avkast for spillefører.

Et par spill senere var det Nils som skulle prøve seg i majorutgang, nærmere bestemt 4 spar doblet:

 

Han og Ulf spiller presisjon, og det innebærer at Ulf ikke har noen dekkende melding over 1 spar. 1 grand er kunstig utgangskrav og 2 ruter viser imvittstyrke med ruter. Ulf valgte å støtte til 2 spar på dobbelton. Nils hadde et naturlig hopp til 4 spar over nords opplysende dobling, og jeg kan tenke meg at Ulf ikke var så høy i hatten da syd la på ei dobling.

Men Nils hadde såpass lang spar at det ikke var noen umiddelbar grunn til bekymring. Utspillet var en kløver til esset, fulgt av kløver til stjeling i bordet. Nå kom det et instruktivt poeng. Hvilken majorfarge spiller du fra bordet nå?

Du har ett inntak til på ruter ess. Du må altså velge om du vil spille på dobbelfinessen i hjerter, eller om du vil spille spar opp mot hånda én gang. Det bør ikke være noen tvil om at det er verdt å prioritere hjerteren. Så lenge minst en av honnørene er hos nord, vil det i praksis lykkes å spille på denne måten. Det er kun om nord skulle ha esset single i spar og begge hjerterhonnørene sitter bak esset at det har noe for seg å spille spar. Doblinga fra nord er opplysende, og viser dermed hjerter. Om doblinga fra syd er straffebetont eller bare viser poeng vet jeg ikke, men det er uansett mye som tyder på at det er syd som har sparlengden.

Sagt på en annen måte er det slik at dobbelfinessen i hjerter har langt større odds selv uten indikasjoner, men meldingende som har kommet imot bare forsterker inntrykket av hva man bør spille på.

Nils spilte hjerter som gikkk til syds dame. Syd fortsatte i kløver, og spillefører kunne trumfe og spille trumfen fra toppen. Syd måtte få to trumfstikk, men som ventet hadde nord hjerter kongen, og den ble fanget opp etter at trumfen var tatt ut og Nils var inne i bordet på ruter ess.

Gunn Tove spilte på samme måte i damekampen, og dermed ble også hun belønnet med 790 inn. Ved det andre bordet unngikk Norge å doble kontrakten, og fikk til og med sjansen til å beite den, men da røyken hadde lagt seg ble det ti stikk. 5 IMP til de norske damene.

Et par spill senere fikk de norske damene inn 13 IMP etter at Nederland meldte en for hard 6 spar, mens Gunn Tove og Torild stoppet i 5 spar. I settets siste spill ble det nok en stor sving inn for Norge:

Ved begge bord åpnet vest i 1 grand før nord doblet. Øst ville heller spille kløverkontrakt. Nederlenderne fikk kontrakten i øst, mens Torild ble spillefører i vest i 2 kløver doblet. Hun klarte etter litt hjelp av motspillerne å begrense skaden til ei beit. 200 ut var verdt 12 IMP da Bodil og Liv Marit fikk tre beit og 800 inn i samme kontrakt.

Dermed fikk damene hentet inn noe av forspranget, nærmere bestemt 23 IMP. I åpen klasse økte Norge ledelsen fra 40 til 70 IMP, og har dermed lagt et godt grunnlag for veien videre. Men det gjenstår fortsatt 64 spill, og kampen er absolutt ikke avgjort.

 

Rapport fra morgensettet

Det ble stor omsetning i første sett av kvartfinalene med norske lag involvert. Mens Norge leder med 40 IMP mot Italia i åpen klasse, ligger dessverre damene under med enda større margin mot Nederland. Boye og Espen var i storform mot Bocchi og Sementa, og dermed har vårt lag i åpen klasse fått akkurat den starten de ønsket seg. Damene spilte dessverre under pari, og har havnet kraftig bakpå. Heldigvis er det fem sett igjen å snu det på!

Her er resultatene for de norske lagene så langt:

Åpen klasse: Norge - Italia 72 - 32

Dameklassen: Norge - Nederland 3 - 73

Noen interessante spill fra kampen:

I spill 3 fikk Norges lag i åpen klasse en stor sving inn:

Allan (øst) og Terje fikk spille 4 hjerter i lukket rom med ti stikk.

Nord-syd har en grei stamp i 4 spar for 500 ut. Det er verdt 3 IMP mot 620, men kan øst-vest bli fristet til å melde videre om nord-syd finner stampen?

Ja, det var nettopp det som skjedde mot Espen (nord) og Boye:

Boye åpnet med søppelmulti på syds hånd. Jeg burde kanskje skrevet at det var 18-årsgrense for å lese om dette spillet slik at ingen av U16-spillerne får med seg dette?

Det er jo ingen tvil om at ei melding som dette setter motparten under press, men man må vite hva man holder på med. Sone og posisjon har alt å si. Her er Boye i gunstig sone i første hånd. Det betyr at han har råd til å gå em del beit dersom det for eksempel står utgang hos motparten. Det er sågar ingen krise å gå 800 dersom det står utgang andre vei så lange man vurderer at man kan tjene en del på denne konvensjonen over tid.

Espen hadde ingen problemer med å være med til 4 spar da spartilpasninga var kommet for en dag. Vest doblet 4 spar, men øst tok ut i 5 hjerter. Der var det to tapere i spar og én i ruter. Ei beit, og 12 IMP til Norge.

Damelaget hadde 12 IMP ut da Nederland fikk spille 4 hjerter mot Bodil og Liv Marit, mens Marianne meldte 5 hjerter over 4 spar ved det andre bordet og gikk ei beit.

I spill 6 fikk Norge inn en ny utgangssving i åpen klasse:

1 ruter fra Terje var overføring til hjerter, mens 2 hjerter fra Allan viste 4-korts støtte. Da hoppet Terje naturlig nok til utgang. Med trillrund hånd hos Allan og begge de svarte kongene bak, var det tungt å komme til ti stikk. Men da syd litt inni spillet åpnet ruteren fra ess-dame, vant Allan kontrakten. Det ble kun én rutertaper etter at spillefører fikk kastet en rutertaper på spar. Boye og Espen hentet fem stikk mot 4 hjerter, og dermed ble det 13 IMP til Norge.

I damekampen var 4 hjerter med ei beit buttspill.

I spill 9 kom Italia i en hardmeldt 3 grand:

De meldte seg altså opp i 3 grand på tross av 4-4-tilpasning i spar mot Allan og Terje. Da kløveren satt 4-4, sparen kunne løses med én taper og begge de røde finessene gikk, var det ni stikk i 3 grand. Boye og Espen stoppet naturlig nok i 2 spar. Der ble det ni stikk, og italienerne tjente 6 IMP.

I spill 11 var Italia alene om å melde en utgang som sto på å løse de svarte fargene med kun én taper:

Dette er en såpass dårlig kontrakt at det ikke er noe å si på at ingen andre har meldt den. Men sparen 2-2 og ess-dame dobbel foran i kløver gjorde at det ble utgangssving til italienerne. Ved det andre bordet hentet Espen og Boye to beit i 4 ruter.

Etter to råtne utganger i løpet av tre spill var det kanskje ikke så rart at Rama-kommentator Barry Riegel utbrøt: "The only way the Italians can score IMP against Norway is in terrible games".