BRONSE TIL NORGE!

Det holdt! Norge trakk det lengste strået til slutt, og sikret med det VM-bronse! Gratulerer til Boye Brogeland, Espen Lindqvist, Terje Aa, Allan Livgård, Ulf Tundal, Nils Kvangraven, Christian Vennerød (NPC) og Sten Bjertnes (coach)!

Her er resultatene etter det femte og siste settet av bronsefinalen:

 Glade norske bronsevinnere!


Foto: Francesca Canali, World Bridge Federation

Etter de seks første spillene ledet Norge settet 9-0. Flesteparten av disse IMPene kom på spill 2:

2 ruter fra Terje viste 8-11 honnørpoeng og 6-kortsfarge. Det var vanskelig å finne hjertertilpasninga med den aktulle innledninga. I 3 grand måtte Allan finne ruterdama etter spar ut. Det gikk fint med dama dobbel foran lengden i ruter. Om man vurderer å ta finessen er det etter meldingene naturlig å ta den gjennom øst. Ni stikk og 600 på bok.

Ved det andre bordet fant Espen og Boye stampen over 4 hjerter:

Så lenge man løste kløveren med én taper var det ikke mer enn to beit. Dermed 7 IMP til Norge.

I spill 4 profitterte Espen (øst) og Boye på sitt overføringssystem etter 1 kløver. Det gjorde at de fant hjertertilpasninga allerede på 1-trinnet:

1 ruter fra Boye viste minst 4-korts hjerter, mens 1 hjerter garanterte 3-kortstilpasning. Dermed viste Boye om hjertertilpasninga, og kunne være med til 2 hjerter. I den kontrakten ble det hele ti stikk. Ved det andre bordet ble øst spillefører i 1 grand. Det er ikke opplagt å melde hjerteren en gang til på 5-kortsfarge i vest. I 1 grand må man spille på merket for å få hjem kontrakten. Det klarte Levin akkurat, og dermed ble det 2 IMP til Norge. Det er imidlertid verdt å nevne at dette spillet var feilscoret med beit i 1 grand ei stund, og dette fikk det til å se ut som om den norske ledelsen var større enn den reelt var.

I spill 7 fikk USA 5 IMP etter at de fikk hjem 2 hjerter i åpent rom, mens Boye gikk beit i lukket. Norge vant 1 IMP på spill 8 på ett overstikk. Etter halvspilt sett sto det 10-5 til Norge, og den norske ledelsen i kampen var dermed på 9 IMP totalt.

Spill 9 var buttspill, men så ble det sving igjen på spill 10. Hvordan ville du planlagt spilleføringa i 3 hjerter etter spar ess i utspill fulgt av ny spar?

Terje hadde valget mellom å gjenta ruteren eller melde hjerter på 3-kortsfarge etter at vest hadde vært inne med 2 spar. Han valgte 3 hjerter.

Terje la liten på sparfortsettelsen, og kongen kom som ventet på fra øst Øst fortsatte med ruter 4 til esset. Hjerter 10 fikk seile til dama, og ruter 2 ble spilt opp igjen. Hva nå?

Terje tok finessen med tieren, og det gikk bra. Vest fulgte med en liten. Terje spilte nå akkurat slik han måtte med den aktuelle sitsen. Han tok for hjerter 9, og fortsatte med to høye ruter. vest saket to spar, og øst måtte følge farge like mange ganger. Fra blindemann ble det kastet to kløvere. Deretter kløver mot kongen.

 Hele spillet så slik ut:

Forsvaret kunne ikke få for mer enn kløver ess. Terje hadde en trumf igjen på hånda som var større enn østs høyeste, og kunne dermed trumfe over om det gikk spar til stjeling.

Ved det andre bordet gjenmeldte Rodwell 3 ruter i stedet for 3 hjerter:

Der ble det ei beit, og 6 IMP til Norge.og dermed var Norges ledelse oppe i 15 IMP med seks spill igjen å spille. I spill 11 vant Norge 2 IMP, mens spill 12 gikk ut. Dermed var Norges ledelse oppe i 17 IMP med fem spill igjen.

I spill 13 var det klart for action igjen:

Etter at makker doblet negativt over 2 hjerter, tok Boye sjansen på 3 grand. Hvis makker hadde ett virksomt kort ville det være godt spill for den kontrakten. Dessverre hadde Espen denne gang desidert minimum i form av lavhonnører og dessuten singleton ruter. Ingen av delene gjorde det lettere å få satt opp ruterfarga. Boye var inne for mange beit, men motspillerne rotet det til, og da røyken hadde lagt seg hadde Boye fått skrapet sammen syv stikk. Det var likevel et skummelt resultat.

 Slik gikk meldingene ved det andre bordet:

Terje hadde sjansen til å passe 3 ruter. Der blir det fort to beit. Om Norge hadde fått 200 inn ville det blitt 7 IMP til USA. Han meldte imidlertid 3 hjerter, og der gikk Allan 200 i beit i stedet. 12 IMP ut.

I tredje siste spill gikk Espen beit i 2 grand, mens Levin fikk hjem samme kontrakt mot Terje og Allan etter at de ikke fant beste motspill. 5 IMP til USA gjorde at det var uavgjort før de to siste spillene. Om de to siste spillene gikk ut ville Norge vinne bronsen takket være seier i internoppgjøret i Round Robin!

I nest siste spill stoppet Meckstoth og Rodwell i 4 kløver etter at Espen og Boye hadde blandet seg inn etter den sterke kløveråpninga:

Boye og Espen startet med å innkassere to ruterstikk, og dermed måtte Meckstroth gjøre rett i hjerter for å få hjem kontrakten. Det klarte han. 130 til USA.

Men du har kanskje lagt merke til at 4 spar er en meget god kontrakt. Kunne Allan og Terje klare å melde denne utgangen i sonen?

Det klarte de, ja:

Forutsatt at sparen løser seg uten taper må man gjøre rett i hjerter dersom motparten starter med å innkassere to ruterstikk. Allan fikk kløver knekt ut, og da slapp han å gjette hjerteren. Etter å ha tatt ut trumfen kunne han ta for alle kløverstikkene og kaste en ruter fra hånda på bordets siste kløver. Nå handlet hjertervalget bare om overstikket. Allan gjettet ikke riktig, men kunne uansett notere 620 i den norske kolonna.

10 IMP inn lot seg høre på nest siste spill. Da hadde vi litt å på før det siste. Det så heldigvis ikke ut til å være det mest typiske svingspillet. Rodwell fikk ni stikk i 2 spar for den nette score av 140. Skulle dette gå galt, måtte det skje noe spesielt ved det andre bordet.

Heldigvis fikk vi ikke oppleve det! Allan og Terje hentet ei sonebeit i 3 ruter. Dermed tapte Norge 1 IMP på siste spill, men vi kunne likevel slippe jubelen løs. Norge vant kampen med 9 IMP, og kan dermed smykke seg med bronsemedaljer. Gratulerer igjen til både spillere og støtteapparat!

I kveld blir det medaljeseremoni før vi alle vender nesen hjemover grytidlig i morgen. Det har vært innbringende dager for norsk bridge i Kina. Godt å avslutte med å slå USA og reise hjem med VM-medalje i bagasjen!

Fjerde sett: Meldevurderinger

Det fjerde settet av bronsefinalen ble til slutt temmelig jevnt. Etter at USA tok en tidlig ledelse i settet, kom Norge tilbake i føringa etter et par svinger inn. Det var imidlertid amerikanerne som fikk siste ord i settet etter en utgangssving inn, og dermed tapte Norge med 2 IMP. Dermed er ledelsen skrumpet inn til 4 IMP før de siste 16 spillene. Dette kan nesten ikke bli mer spennende!

Resultater etter 4 av 5 sett:

Idet du leser dette oppdateres innlegget med spill fra settet

Nok en gang fikk vi se mange interessante spill. I settets andre spill tok øst opp følgende 13 kort i førsta hånd, gunstig sone:

Er dette nok til å åpne med 3 kløver?

Svaret avhenger selvsagt av hvilken stil man har, og det er grunn til å være på bølgelengde med makker når det kommer til disse vurderingene slik at begge parter vet hva de har å foholde seg til.

Nils åpnet med 3 kløver, i henhold til den stilen han og Ulf har i denne posisjonen:

Denne gang ble det blodbad da nord hadde til å doble opp med sin monsterhånd, og syd gladelig ville sette seg på 3 kløver. Da røyken hadde lagt seg hadde Nils skrapet sammen fire stikk, og måtte notere 1100 ut.

Ved det andre bordet passet Meckstroth i åpning med Nils sine kort. Det ble likevel action etter hvert i meldingsforløpet der også:

Amerikanerne ble også doblet, men det var langt billigere i 2 hjerter selv om Espen og Boye fikk med seg stikkene. 300 inn kunne ikke måle seg med scoren fra lukket rom. Dermed måtte vi notere 13 IMP ut, og samtidig konstatere at USA var i ledelsen for første gang i kampen:

Et par spill senere var det syds tur til å gjøre ei meldevurdering. Hvilken melding ville du valgt i førstehånd, gunstig sone:

Både Boye Brogeland og Bobby Levin åpnet med 1 ruter. De vurderer vel at hånda er for god til å åpne med 3 ruter, i alle fall sett i forhold til hva makker normalt kan forvente av ei sperreåpning på 3-trinnet i denne posisjonen. Det er i førstehånd at sperremeldinger har aller størst effekt, og det gjør at mange vurderer at det har mye for seg å sperre aggressivt. For enkelte blir en konsekvens av det at det som for noen år siden var ei ideell hånd å sperre med nå har blitt for god til det!

Aktuelt spilte kanskje ikke meldevalget noen stor rolle:

Ulf hadde ikke så mange honnørpoeng, men en veldig spillesterk hånd. Han valgte å innlede med ei dobling. Over 2 ruter fra Nils, som var generelt krav, hoppet Ulf til 4 hjerter. Det ble sluttkontrakten. Aktuelt sto det slem, i alle fall med åpne kort. Trumfen satt 2-2, og dermed kunne man for eksempel spille kløver til esset etter å ha spilt en stor trumf frå hånda for deretter å stjele en kløver. Hjerter til kongen i bordet trekker ut motpartens trumf, og spillefører kan dermed hente resten av stikkene med kløveren godspilt.

Men er dette beste spilleplan? La oss si motspillerne starter med å ta ett ruterstikk før syd skifter til spar. Du har kanskje ikke så stor på sparfinessen, og i så fall stikker du vel med esset. Et viktig poeng er at kløveren kan løse seg uten å måtte trumfes god (3-3-sits eller knekten dobbel). I tillegg er det skvismuligheter.

Denne gang kom ingen av bordene i slem, og i utgang var det ikke mye å bekymre seg, om man ser bort fra mulige overstikk. Ulf fikk tolv stikk, mens Rodwell fikk ett mindre. Dermed 1 IMP til Norge. Så jevnt som dette har utviklet seg til å bli kan godt disse småscorene være med på å avgjøre utfallet av kampen, så det er verdt å ta med seg alle sjanser!

Det skal sies at meldingsforløpet gikk noe annerledes ved det andre bordet. Rodwell gikk inn med 4 hjerter direkte over 1 ruter. Dermed har han ikke samme informasjonen som Ulf, og det blir betimelig å trekke ut trumfen, for så å teste om kløveren løser seg. Hvis ikke kløveren brekker, kan man falle tilbake på finessen i spar.

I spill 21 var det øst sin tur til å plukke opp ei lignende hjerterfarge. Hva ville du åpnet med her (andre hånd, gunstig sone)?

Det er fristende å sperremelde med 4 hjerter for å holde motparten ute. Samtidig er det slik at faren for å sperre ute makker er størst nettopp i denne posisjonen. Faren for det gjør at mange velger å åpne på 1-trinnet.

Meckstroth tok imidlertid sjansen på 4 hjerter, og da hadde ingen noe å tilføye:

Dermed hadde de brent en sjanserik slem, som i verste fall står på sparfinessen. Denne gang satt spar ess riktig, og det var ingen fare for å tråkke feil.

Kunne Nils og Ulf finne slemmen?

 

Ja, mye takket være spesialåpninga 4 kløver fra Nils, som viser ei god 4 hjerteråpning (med omtrent 8-9 spillestikk). Ulf sjekket nøkkelkort, og la kontrakten i 6 hjerter. En annen fordel med konvensjonen er at makkeren til den med langfarga blir spillefører. Han har oftere noe å beskytte i sidefargene. Spar ut til esset gjorde at Ulf ikke måtte bruke mange krefter før tolv stikk var sikret. 10 IMP til Norge etter at Meckstroth fikk alle stikkene i 4 hjerter ved det andre bordet.

I spill 24 fikk Norge 5 IMP etter at Nils og Ulf hentet 300 i 2 spar doblet, mens Meckstroth tok syv stikk i 1 grand ved det andre bordet.

I neste spill stoppet Espen og Boye i 3 hjerter:

Der ble det ti stikk, og 6 IMP til Norge da amerikanerne gikk beit i i 4 spar ved det andre bordet.

I spill 27 fikk Espen en meldeprøve med følgende hånd (ingen i sonen):

Boye åpnet med 1 ruter, minst 4-korts, og det kom 2 kløver fra høyre. Espen doblet opplysende, før venstre motstander støttet til 3 kløver. Hva ville du meldt i sistehånd etter to passer?

Aktuelt var det riktig å være med, men Espen passet ut 3 kløver:

Som du ser står det 4 spar når trumffinessen går.Kløver ut vinnes med esset. Deretter må man spille ruter til esset og ta trumffinessen. Man må innkassere ruter konge før trumfen er ute fordi man trenger å kaste kløvertaperen på ruter dame før motparten kommer inn. Alt motspillerne kan få tak i er tre hjerterstikk.

Ved det andre bordet gikk meldingene på lignende vis:

Da Weinstein var med en gang til med 3 spar, høynet Levin til utgang. Ti stikk i majorutgangen var verdt 9 IMP til USA.

I settets siste spill var syd sin tur til å få en meldeprøve:

Ville du gått innpå i gunstig sone etter 1 spar til høyre, pass fra makker og 2 spar til høyre?

Hva lover i så fall innmeldinga 3 hjerter? Er den mest å anse som utspillsdirrigerende, eller tyder den på ambisjoner om å spille kontrakt egen vei? Kanskje begge deler?

Denne gang var det definitivt riktig å vær med:

Meldingsforløpet gikk likt ved begge bord. Både Boye og Levin meldte inn 3 hjerter, og dermed havnet man i den sjanserike hjerterutgangen ved begge bord. Da både spar ess og ruter konge var gunstig plassert ble det elleve stikk ved begge bord og buttspill.

Lørdag: Blir det bronse til Norge?

Bronsefinalen mellom Norge og USA 1 er vidåpen før de to siste settene, som spilles lørdag. Norge fikk en strålende start da de vant første sett med 38 IMP. Imidlertid ble det 7 IMP i straff for sein spilling, og dermed var ledelsen på 31 IMP etter det første av fem sett. I andre sett økte Norge med 8 IMP, mens amerikanerne våknet for alvor i siste sett. Etter at de vant settet med 33 IMP er ledelsen knappet ned til 6 IMP før lørdagens 32 spill. Du kan følge avslutninga direkte på BBO. Norge stiller med Espen - Boye og Nils - Ulf i morgensettet. Vi får håpe det norske laget avslutter mesterskapet på beste vis slik at bronsemedaljene sikres!

Lørdagens program i bronsefinalen er som følger:

04:00: Norge - USA 1, sett 4 av 5  BBO    Scorecard
07:30: Norge - USA 1, sett 5 av 5  BBO

Running scores