Øst Finnmark

Vadsø Bridgeklubb 
arrangerer nybegynnerkurs i Bridge .

Sted: Vadsø Videregående skole

For mer info: Kontakt Knut Busk, 915 58 416 eller Jan Ove Bernhardsen: 977 44 909 

Eller se vår hjemmeside: www.vadsobk.org