Mesterpoeng i handikapturneringer

Klubbpoeng i hcp-turneringer skal deles ut med full skala etter resultatet UTEN hcp (såkalt scratch-resultat) og etter halv skala MED hcp. Kvalifiserer man til begge deler, får man det høyeste antall mesterpoeng av de to.

Dette skjer ikke automatisk ennå, så inntil videre er det derfor viktig at arrangører som arrangerer turneringer med handikap gir beskjed om dette til ruter@bridge.no. Da kan rapportene fra Ruter manuelt korrigeres slik at tildeling av mesterpoeng blir korrekt.  

Vennligst send beskjed om dette etter hver enkelt turnering/klubbkveld med hcp